اینجا هستید :
خانه آموزش نرم افزارهای آفیس آموزش اکسل Excel تابع LEFT و آموزش نحوه استفاده از آن در اکسل با مثال

تابع LEFT و آموزش نحوه استفاده از آن در اکسل با مثال

تابع LEFT و آموزش نحوه استفاده از آن در اکسل با مثال

در این آموزش از سری مطالب نرم افزار اکسل می خواهیم آموزش تابع LEFT را به شما عزیزان بدهیم. این تابع مزایای خوبی برای استفاده در سایر توابع اکسل برای ما دارد که در آموزش این جلسه به آن پی خواهید برد.

سری آموزش های نرم افزار صفحه گسترده اکسل (Excel)

با استفاده از تابع LEFT اکسل میتونیم تعداد مشخصی از کاراکترهای سمت چپ یک عبارت رو جدا کنیم. مثلاً دو رقم سمت چپ یک عدد، سه حرف اول کد یک محصول و غیره…

این تابع معمولاً کمتر به صورت مستقل استفاده میشه و به صورت ترکیبی با سایر توابع و فرمول ها بکار میره.

قاعده کلی تابع LEFT اکسل :

=LEFT (تعداد کاراکتر[اختیاری] , متن)

متن : در این پارامتر عبارتی که قرار تعدادی از کاراکترهای سمت چپ اون رو جدا کنیم مشخص میکنیم. این پارامتر میتونه یک عدد مثل ۱۵۲۴۷، یک متن مثل “آموزش اکسل”، یا یک فرمول مثل A1+B3 باشه.

تعداد کاراکتر : این پارامتر مشخص میکنه که چه تعداد کاراکتر باید از سمت چپ پارامتر اول جدا بشه. مقدار این پارامتر باید بزرگتر یا مساوی صفر باشه. در صورتی که مقدار این پارامتر صفر در نظر بگیریم عبارت ” ” به عنوان نتیجه تابع برگردونه میشه. به عبارتی هیچ کاراکتری انتخاب نمیشه.

در صورتی که مقدار این پارامتر از طول عبارت پارامتر اول بیشتر یا برابر با اون باشه پارامتر اول عیناً به عنوان نتیجه تابع برگردونده میشه.

تعیین این پارامتر اختیاری هست. در صورتی که این پارامتر تعیین نشه مقدار پیش فرض ۱ برای اون در نظر گرفته میشه و اولین کاراکتر سمت چپ پارامتر اول به عنوان نتیجه تابع برگردونده میشه.

مثال : جدول زیر رو در نظر بگیرید:

تابع LEFT و آموزش نحوه استفاده از آن در اکسل با مثال در این آموزش از سری مطالب نرم افزار اکسل می خواهیم آموزش تابع LEFT را به شما عزیزان بدهیم. این تابع مزایای خوبی برای استفاده در سایر توابع اکسل برای ما دارد که در آموزش این جلسه به آن پی خواهید برد. با استفاده از تابع LEFT اکسل میتونیم تعداد مشخصی از کاراکترهای سمت چپ یک عبارت رو جدا کنیم. مثلاً دو رقم سمت چپ یک عدد، سه حرف اول کد یک محصول و غیره... این تابع معمولاً کمتر به صورت مستقل استفاده میشه و به صورت ترکیبی با سایر توابع و فرمول ها بکار میره. قاعده کلی تابع LEFT اکسل :=LEFT (تعداد کاراکتر[اختیاری] , متن) <span class="su-label su-label-type-"info"">متن :</span> در این پارامتر عبارتی که قرار تعدادی از کاراکترهای سمت چپ اون رو جدا کنیم مشخص میکنیم. این پارامتر میتونه یک عدد مثل 15247، یک متن مثل "آموزش اکسل"، یا یک فرمول مثل A1+B3 باشه. <span class="su-label su-label-type-"info"">تعداد کاراکتر :</span> این پارامتر مشخص میکنه که چه تعداد کاراکتر باید از سمت چپ پارامتر اول جدا بشه. مقدار این پارامتر باید بزرگتر یا مساوی صفر باشه. در صورتی که مقدار این پارامتر صفر در نظر بگیریم عبارت " " به عنوان نتیجه تابع برگردونه میشه. به عبارتی هیچ کاراکتری انتخاب نمیشه. در صورتی که مقدار این پارامتر از طول عبارت پارامتر اول بیشتر یا برابر با اون باشه پارامتر اول عیناً به عنوان نتیجه تابع برگردونده میشه. تعیین این پارامتر اختیاری هست. در صورتی که این پارامتر تعیین نشه مقدار پیش فرض 1 برای اون در نظر گرفته میشه و اولین کاراکتر سمت چپ پارامتر اول به عنوان نتیجه تابع برگردونده میشه. <span class="su-label su-label-type-"info"">مثال :</span> جدول زیر رو در نظر بگیرید:

میخوایم با استفاده از تابع LEFT اکسل در ستون چهارم سال خرید رو با استفاده از اطلاعات ستون دوم محاسبه کنیم.برای اینکار ابتدا فرمولمون رو در سلول D2 مینویسیم و سپس اون رو در سلول های D3 تا D5 کپی میکنیم.

اولین پارامتر تابع LEFT اکسل که قراره با استفاده از جدا کردن بخشی از اطلاعات اون به جواب برسیم در ستون دوم قرار داره. بنابراین پارامتر اول خودمون رو برابر B2 قرار میدیم.

همونطور که مشاهده میکنید سال خرید کالاها در واقع چهار رقم اول سمت چپ ستون دوم هست. بنابراین ما پارامتر دوم تابع LEFT اکسل رو برابر ۴ قرار میدیم. در نهایت تابع ما به شکل زیر کامل میشه :

=LEFT(B2;4)

تابع LEFT و آموزش نحوه استفاده از آن در اکسل با مثال در این آموزش از سری مطالب نرم افزار اکسل می خواهیم آموزش تابع LEFT را به شما عزیزان بدهیم. این تابع مزایای خوبی برای استفاده در سایر توابع اکسل برای ما دارد که در آموزش این جلسه به آن پی خواهید برد. با استفاده از تابع LEFT اکسل میتونیم تعداد مشخصی از کاراکترهای سمت چپ یک عبارت رو جدا کنیم. مثلاً دو رقم سمت چپ یک عدد، سه حرف اول کد یک محصول و غیره... این تابع معمولاً کمتر به صورت مستقل استفاده میشه و به صورت ترکیبی با سایر توابع و فرمول ها بکار میره. قاعده کلی تابع LEFT اکسل :=LEFT (تعداد کاراکتر[اختیاری] , متن) <span class="su-label su-label-type-"info"">متن :</span> در این پارامتر عبارتی که قرار تعدادی از کاراکترهای سمت چپ اون رو جدا کنیم مشخص میکنیم. این پارامتر میتونه یک عدد مثل 15247، یک متن مثل "آموزش اکسل"، یا یک فرمول مثل A1+B3 باشه. <span class="su-label su-label-type-"info"">تعداد کاراکتر :</span> این پارامتر مشخص میکنه که چه تعداد کاراکتر باید از سمت چپ پارامتر اول جدا بشه. مقدار این پارامتر باید بزرگتر یا مساوی صفر باشه. در صورتی که مقدار این پارامتر صفر در نظر بگیریم عبارت " " به عنوان نتیجه تابع برگردونه میشه. به عبارتی هیچ کاراکتری انتخاب نمیشه. در صورتی که مقدار این پارامتر از طول عبارت پارامتر اول بیشتر یا برابر با اون باشه پارامتر اول عیناً به عنوان نتیجه تابع برگردونده میشه. تعیین این پارامتر اختیاری هست. در صورتی که این پارامتر تعیین نشه مقدار پیش فرض 1 برای اون در نظر گرفته میشه و اولین کاراکتر سمت چپ پارامتر اول به عنوان نتیجه تابع برگردونده میشه. <span class="su-label su-label-type-"info"">مثال :</span> جدول زیر رو در نظر بگیرید:

نتیجه خروجی : حالا فرمول سلول D2 رو در سلول های D3 تا D5 کپی میکنیم. با اینکار جدول ما به شکل زیر کامل میشه :

تابع LEFT و آموزش نحوه استفاده از آن در اکسل با مثال در این آموزش از سری مطالب نرم افزار اکسل می خواهیم آموزش تابع LEFT را به شما عزیزان بدهیم. این تابع مزایای خوبی برای استفاده در سایر توابع اکسل برای ما دارد که در آموزش این جلسه به آن پی خواهید برد. با استفاده از تابع LEFT اکسل میتونیم تعداد مشخصی از کاراکترهای سمت چپ یک عبارت رو جدا کنیم. مثلاً دو رقم سمت چپ یک عدد، سه حرف اول کد یک محصول و غیره... این تابع معمولاً کمتر به صورت مستقل استفاده میشه و به صورت ترکیبی با سایر توابع و فرمول ها بکار میره. قاعده کلی تابع LEFT اکسل :=LEFT (تعداد کاراکتر[اختیاری] , متن) <span class="su-label su-label-type-"info"">متن :</span> در این پارامتر عبارتی که قرار تعدادی از کاراکترهای سمت چپ اون رو جدا کنیم مشخص میکنیم. این پارامتر میتونه یک عدد مثل 15247، یک متن مثل "آموزش اکسل"، یا یک فرمول مثل A1+B3 باشه. <span class="su-label su-label-type-"info"">تعداد کاراکتر :</span> این پارامتر مشخص میکنه که چه تعداد کاراکتر باید از سمت چپ پارامتر اول جدا بشه. مقدار این پارامتر باید بزرگتر یا مساوی صفر باشه. در صورتی که مقدار این پارامتر صفر در نظر بگیریم عبارت " " به عنوان نتیجه تابع برگردونه میشه. به عبارتی هیچ کاراکتری انتخاب نمیشه. در صورتی که مقدار این پارامتر از طول عبارت پارامتر اول بیشتر یا برابر با اون باشه پارامتر اول عیناً به عنوان نتیجه تابع برگردونده میشه. تعیین این پارامتر اختیاری هست. در صورتی که این پارامتر تعیین نشه مقدار پیش فرض 1 برای اون در نظر گرفته میشه و اولین کاراکتر سمت چپ پارامتر اول به عنوان نتیجه تابع برگردونده میشه. <span class="su-label su-label-type-"info"">مثال :</span> جدول زیر رو در نظر بگیرید:

فایل پروژه : برای دانلود فایل پروژه از بخش زیر اقدام کنید :

درباره نویسنده

مدیریت علاقه دارم در زمینه آموزش های مباحث کامپیوتری و نرم افزاری هر دانش و تجربه ای دارم با کاربران عزیز به اشتراک بزارم... ♥
منتظر نظرات خوب شما هستیم!

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد

    • سلام , مهمان