کاربرد تابع Hlookup اکسل در جستجو داده در ردیف

کاربرد تابع Hlookup اکسل در جستجو و فراخوانی داده در ردیف

درخدمت شما دوستان هستیم با سری آموزش های نرم افراز اکسل مایکروسافت، در این جلسه می خواهیم درباره ی کاربرد تابع Hlookup اکسل در جستجو و فراخوانی داده در ردیف های نرم افزار اکسل صحبت کنیم و که شامل تعریف آرگومان ها همراه با مثال کاربردی برای شما خواهد بود. پس با کدنویسی به زبان ساده همراه شوید.

40 جلسه آموزشی نرم افزار صفحه گسترده اکسل (Excel)

جلسه اول : آشنایی اولیه با نرم افزار اکسل ۲۰۱۰

جلسه دوم : کار با سلول ها در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰

جلسه سوم : انتخاب فرمت های نمایشی در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰

جلسه چهارم : ویرایش کاربرگ ها در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰

جلسه پنجم : تعمیم سلول ها در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰

جلسه ششم : انجام تغییرات بر روی سلول ها در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰

جلسه هفتم : نمایش و تنظیمات آن در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰

جلسه هشتم : کاربرگ ها و کار با آنها در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰

جلسه نهم : رسم نمودار در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰

جلسه دهم : ویرایش نمودار ها در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰

جلسه یازدهم : چیدمان صحیح داده های نمودار در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰

جلسه دوازدهم : فرمول نویسی در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰

جلسه سیزدهم : انواع آدرس دهی در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰

جلسه چهاردهم : کار با توابع در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰

جلسه پانزدهم : توابع ریاضی در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰

جلسه شانزدهم : توابع آماری در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰

جلسه هفدهم: توابع منطقی در نرم افزار اکسل ۲۰۱۰

جلسه هجدهم : انواع خطاهای فرمول نویسی و منطقی در اکسل

جلسه نوزدهم : آشنایی با تابع SUMIF و نحوه استفاده از آن 

جلسه بیستم : آشنایی با تابع IFERROR اکسل به همراه مثال

جلسه بیست و یکم : آشنایی با تابع SUM اکسل همراه با مثال

جلسه بیست و دوم: آشنایی با تابع AVERAGE اکسل همراه با مثال 

جلسه بیست و سوم: آشنایی با تابع COUNT اکسل همراه با مثال

جلسه بیست و چهارم: آشنایی با تابع IF شرطی به همراه مثال

جلسه بیست و پنجم: آشنایی با تابع SUMIFS شرطی به همراه مثال 

جلسه بیست و ششم : آشنایی با تابع AVERAGEIF میانگین گیری شرطی 

جلسه بیست و هفتم : آشنایی با تابع AVERAGEIFS میانگین گیری چند شرطی 

جلسه بیست و هشتم : آموزش تابع AVERAGEA و تفاوت آن با تابع AVERAGE 

جلسه بیست و نهم: آشنایی با تابع COUNTA اکسل همراه با مثال 

جلسه سی ام: آشنایی با تابع COUNTBLANK اکسل همراه با مثال

جلسه سی و یکم: آشنایی با تابع COUNTIF تابع شمارشی شرطی 

جلسه سی و دوم: آشنایی با تابع COUNTIFS تابع شمارشی چند شرطی

جلسه سی و سوم: تابع INDEX و نحوه استفاده آن در اکسل بهمراه مثال

جلسه سی و چهارم: تابع HLOOKUP و آموزش استفاده در اکسل با مثال کاربردی

جلسه سی و پنجم: تابع SUBTOTAL و آموزش کار در اکسل همراه با مثال

جلسه سی و ششم: تابع LEFT و آموزش نحوه استفاده از آن در اکسل با مثال

جلسه سی و هفتم: تابع RIGHT و آموزش نحوه استفاده از آن در اکسل با مثال

جلسه سی و هشتم : آموزش تنظیمات نمایش و چینش سلول ها در اکسل

جلسه سی و نهم: آموزش تصویری نحوه رمزنگاری فایل های اکسل

جلسه چهلم: تابع FORECAST و آموزش کار در اکسل با مثال تصویری

ادامه جلسات آموزشی نرم افزار صفحه گسترده اکسل (Excel)

جلسه چهل و یکم : آموزش و معرفی داشبورد مدیریتی در نرم افزار اکسل

جلسه چهل و دوم : دانلود نمونه فایلهای داشبورد مدیریتی در اکسل

جلسه چهل و سوم : چرا استفاده از توابع اکسل بجای عملگرها بهتر است؟

جلسه چهل و چهارم : آموزش روش استفاده از توابع IF تو در تو در اکسل 

جلسه چهل و پنجم : یادگیری فرمول نویسی حرفه ای در نرم افزار اکسل – جلسه اول

جلسه چهل و ششم : آموزش فرمول نویسی حرفه ای در نرم افزار اکسل – جلسه دوم

جلسه چهل و هفتم : آموزش فرمول نویسی حرفه ای در نرم افزار اکسل – جلسه سوم

جلسه چهل و هشتم : کاربرد تابع Hlookup اکسل در جستجو داده در ردیف

کاربرد تابع Hlookup اکسل

جستجو و فراخوانی در اکسل، از مباحث کاربردی هست و به همین دلیل یک دسته از توابع در اکسل به این موضوع مهم اختصاص داده شده. دسته توابع Lookup & Reference، همه توابع مربوط به جستجو و فراخوانی و ارجاع را در خود جای داده است.

توابعی که در این دسته هستند توابع مهم و پرکاربردی هستن. مخصوصا که این توابع هنگامی که با یکدیگر و سایر توابع ترکیب می شوند نتایج فوق العاده ای خلق می کنند. توابع Index ،Match ،Offset ،Vlookup از این دسته هستند. که می توانید آموزش تابع Index را مشاهده کنید.

تفاوت توابع Vlookup و Hlookup

تابع Vlookup و Hlookup خیلی مشابه هستن و هر دو آرگومان های یکسانی دارن، تنها تفاوت این دو تابع در جهت جستجو است. یعنی تابع Vlookup آرگومان های این تابع دقیقا مشابه تابع Vlookup هست.

تفاوتی که این دو تابع با هم دارن، جهت جستجوی آنها می باشد. یعنی Vlookup بصورت عمودی (در ستون) جستجو رو انجام میده و Hlookup بصورت افقی (در ردیف).

آرگومان های تابع Hlookup

این تابع شامل چهار آرگومان به شرح زیر است:

Lookup_Value : عبارت یا سلی که می‏خواهیم جستجو کنیم.

Table_Array : جدولی که جستجو در آن انجام می‏شود.

Row_index_Num : شماره ردیفی از جدول است که می‏خواهیم برگردانده شود.(خروجی تابع)

Range_Lookup : تعیین می‏کند که بصورت دقیق جستجو کند یا تخمینی.

پس همونطور که گفته شد، تابع Hlookup در ردیف اول Table مورد نظر جستجو رو انجام میده، به محض پیدا کردن داده مورد جستجو، داده مورد نظر در ردیف دلخواه رو برمیگردونه.

همه شرایطی که برای تابع Vlookup حاکمه، برای تابع Hlookup هم برقرار هست. در این خصوص به دو نکته ای که در اموزش Vlookup شرح داده شده دقت کنید.

مثال : در جدول زیر میخوایم نام شهر مورد نظر رو سرچ کنیم و جمعیت مربوط به اون شهر رو فراخوانی کنیم. به شکل زیر دقت کنید:

جستجو بصورت افقی در دیتابیس با استفاده از تابع Hlookup در اکسل

کاربرد تابع Hlookup اکسل در جستجو داده در ردیف

آرگومان اول : موردی است که به جستجوی آن پرداختیم. در اینجا شهر Lookup-Value ما خواهد بود که در سلول A4 نوشته شده است.

=HLOOKUP(A4,A1:F2,2,0)

آرگومان دوم : محدوده ای است که جستجو در آن انجام می شود. در اینجا محدوده A1:F2، Table_Array ما خواهد بود.

=HLOOKUP(A4,A1:F2,2,0)

آرگومان سوم : این آرگومان از جنس عدد است و تعیین می کند که چندمین ردیف از محدوده جستجو را برگرداند. در اینجا میخواهیم جمعیت مربوط به شهر انتخابی فراخوانی شود. پس باید ببینیم جمعیت، چندمین ردیف از محدوده جستجو است. در اینجا جمعیت، ردیف دوم از Table_Array است.

=HLOOKUP(A4,A1:F2,2,0)

آرگومان چهارم : مقدار ۰ جستجوی دقیق و عدد ۱ جستجو تخمینی را انجام میدهد. باید به این نکته اشاره کنم که مقدار ۱ کاربردهای خاصی برای برخی مسائل دارد و اغلب اوقات ما آرگومان چهارم را ۰ قرار می دهیم زیرا به دنبال جواب دقیق هستیم.

=HLOOKUP(A4,A1:F2,2,0)

جستجوی تخمینی در تابع Hlookup

همونطور که گفته شد، آرگومان آخر این تابع، جستجوی دقیق و تخمینی رو انجام میده. برای جستجوی دقیق، مثال زده شد. برای جستجوی تخمینی هم مثال ارائه میکنیم.

فرض کنید مطابق شکل زیر، جدولی داریم که دمای هوا و میزان رطوبت در روزهای مختلف ثبت شده و ما میخوایم میزان رطوبت در تاریخ مورد نظر رو فراخوانی کنیم. اما تاریخ مورد نظر در داده های جدول موجود نیست.

جستجوی تخمینی با استفاده از تابع Hlookup در اکسل

کاربرد تابع Hlookup اکسل در جستجو داده در ردیف

همونطور که میبینید، تاریخ ۲۴ فوریه در داده های جدول موجود نیست. برای اینکه جستجو انجام بشه و نزدیکترین داده رو پیدا کنه، آرگومان آخر رو ۱ یا True میزنیم. با توجه به مثالی که برای Vlookup زده شد و همینطور این مثال، می بینید که این حالت فقط در جستجوی اعداد مورد استفاده است.

نکته : تاریخ میلادی از جنس عدد هست. مثلا تاریخ ۲۴ فوریه معادل عدد ۴۳۱۵۵ است.

*منطق جستجو در حالت تخمینی چی هست؟

بزرگترین عدد قبل از عدد مورد جستجو رو معیار جستجو قرار میده. در مثال بالا بزرگترین تاریخ قبل از ۲۴ فوریه، ۱۶ فوریه است که این تابع ۱۶ فوریه رو پیدا کرده و میزان رطوبت مربوط به روز ۱۶ فوریه یعنی ۹۰% رو نمایش میده.

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *